• بعد خرید اکانت براول استارز ، ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 7453
  لول 110
  کاپ: 19500
  پس رویال: 110
  جم: 15
  تعداد براول: 39
  تعداد بلیط: 19000
  تعداد اسکین: 10
  تعداد گلد: 7000
  سوپرسل ایدی نشده
  تغییر نام: دارد
  قیمت: 488750
  توضیحات: اکانت براول استارز لول 110 کاپ 20 هزار با 39 برالر 6 برالر مکس و 7 هزار گلد گلد به میزان مکس کردن 6 برالر برالر لجندری لیون بهترین نیرو بازی 15 جم و 20 هزار استار توکن مناسب بازیکنان قوی تغییر نام دارم و بازی به سوپرسل ایدی وصل نشده

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید