• بعد خرید اکانت کلش یا کلش رویال ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 7400
  لول 13
  کاپ: 5300
  جم: 35
  نام: .EVAN.
  تعداد کارت مکس: 14
  تعداد لجندری مکس: 1
  رکورد کاپ: 5950
  ارنا: 15
  تعداد رویال پس: 6
  تعداد گلد: 15000
  تعداد برد وار: 51
  تعداد ایموت: 51
  اطلاعات بازیابی (شامل تاریخ ساخت : نام اول بازی : اسم گوشی های متصل : شهر ساخت : رسید های خرید درون برنامه): ندارد
  هزینه تغییر نام: 500
  سوپرسل ایدی شده
  تغییر نام: ندارد
  قیمت: 661250
  توضیحات:

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید