• بعد خرید اکانت کلش یا کلش رویال ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • شماره آگهی: 7341
  لول 12
  کاپ: 4900
  جم: 200
  تعداد کارت مکس: 14
  تعداد لجندری مکس: 3
  رکورد کاپ: 7024
  ارنا: 13
  تعداد رویال پس: 5
  تعداد گلد: 200000
  تعداد برد وار: 40
  رتبه رنک جهانی: ۴۰۰۰
  تعداد ایموت: ۴۸
  اطلاعات بازیابی (شامل تاریخ ساخت : نام اول بازی : اسم گوشی های متصل : شهر ساخت : رسید های خرید درون برنامه): دارد
  سوپرسل ایدی نشده
  تغییر نام: ندارد
  قیمت: 701500
  توضیحات: دک لاگبیت و دارک بیت مکس . 14 مکس که با گلد میشه ۲۰مکس. یک کتاب هم داره .بقیه کارتا راحت ۱۱ و ۱۲ میره با گلد . روی دک هوگ سایکل و دابل پرنس هم یک ماه و نیم و اینا وقت بزاری مکس میتونی بکنی ۶ رویال پس هم شده که تو اطلاعات اشتباه زدم ۵ .