• بعد خرید اکانت کلش یا کلش رویال ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 7296
  لول 13
  کاپ: 7000
  جم: 2144
  نام: .
  تعداد کارت مکس: 80
  تعداد لجندری مکس: 11
  رکورد کاپ: 7100
  ارنا: 15
  تعداد رویال پس: 10
  تعداد گلد: 50000
  تعداد برد وار: 219
  رتبه رنک جهانی: 3700
  تعداد ایموت: 61
  اطلاعات بازیابی (شامل تاریخ ساخت : نام اول بازی : اسم گوشی های متصل : شهر ساخت : رسید های خرید درون برنامه): دارد
  هزینه تغییر نام: 1000
  سوپرسل ایدی شده
  تغییر نام: دارد
  قیمت: 4398750
  توضیحات: مدال ۱۸ وین داره توکن و کارت وحشی همه فوله ۱عدد book of booksبرای مکس کردن هر کارتی اطلاعات اکانت کامله کامله

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید