• بعد خرید اکانت کلش یا کلش رویال ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  شماره آگهی: 7295
  لول 12
  کاپ: 4650
  جم: 875
  نام: Rozhan
  تعداد کارت مکس: 6
  رکورد کاپ: 5416
  ارنا: 13
  تعداد گلد: 58000
  تعداد برد وار: 79
  تعداد ایموت: 25
  هزینه تغییر نام: 500
  سوپرسل ایدی نشده
  تغییر نام: نامشخص
  قیمت: 373750
  توضیحات: