• بعد خرید اکانت کلش یا کلش رویال ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 7279
  لول 13
  کاپ: 4500
  جم: 280
  نام: Hamid007
  تعداد کارت مکس: 8
  رکورد کاپ: 60000
  ارنا: 11
  تعداد رویال پس: 1
  تعداد گلد: 40000
  تعداد برد وار: 150
  اطلاعات بازیابی (شامل تاریخ ساخت : نام اول بازی : اسم گوشی های متصل : شهر ساخت : رسید های خرید درون برنامه): دارد
  سوپرسل ایدی نشده
  تغییر نام: دارد
  قیمت: 373750
  توضیحات:

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید