• بعد خرید اکانت کلش یا کلش رویال ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 7218
  لول 189
  کاپ: 3376
  تاون: 13
  جم: 664
  بیلدرهال: 9
  نام اکانت: Merlin
  کینگ بربر: 75
  آرچر کویین: 75
  گرند واردن: 50
  قهرمان سلطنتی: 17
  لول بیشتر دیوار ها: 13
  اطلاعات بازیابی (شامل تاریخ ساخت : نام اول بازی : اسم گوشی های متصل : شهر ساخت : رسید های خرید درون برنامه): دارد
  هزینه تغییر نام: 500
  پس رویال: 2
  سوپرسل ایدی شده
  تغییر نام: دارد
  قیمت: 1293750
  توضیحات:

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید