• بعد خرید اکانت براول استارز ، ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 7098
  لول 90
  کاپ: 16760
  پس رویال: 90
  جم: 82
  تعداد براول: 41
  تعداد بلیط: 0
  تعداد اسکین: 11
  تعداد گلد: 250
  سوپرسل ایدی شده
  تغییر نام: ندارد
  قیمت: 120750
  توضیحات: اکانت عالی.... قیمت خیلی پایین گزاشتم چون دیکه بازی نمیکنم فول میتیک و اپیک دارای کرو

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید