• بعد خرید کلن مدیر سایت با شما برای واگذاری کلن هماهنگی خواهد کرد
 • خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  شماره آگهی: 6981
  لول 19
  کاپ: 45000
  نام کلن: مردان ایکس
  کاپ نقشه 2: 45000
  قیمت: 1178750
  توضیحات: کلن نزدیک لول ۲۰ هست و لیگ و لاگ ناب