• بعد خرید کلن مدیر سایت با شما برای واگذاری کلن هماهنگی خواهد کرد
 • خرید و فروش اکانت کلش رویال
  شماره آگهی: 6980
  لول 8
  کاپ: 2500
  نام کلن: ارتش سرخ
  کاپ نقشه 2: 2300
  قیمت: 143750
  توضیحات: