• بعد خرید اکانت کلش یا کلش رویال ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  شماره آگهی: 6940
  لول 13
  کاپ: 5012
  جم: 311
  نام: Sinyour_dn
  تعداد کارت مکس: 47
  تعداد لجندری مکس: 4
  رکورد کاپ: 6400
  ارنا: 13
  تعداد رویال پس: 2
  تعداد کارت طلایی: 30
  تعداد گلد: 70000
  تعداد برد وار: 140
  رتبه رنک جهانی: __
  تعداد ایموت: 52
  سوپرسل ایدی شده
  تغییر نام: دارد
  قیمت: 2903748.85
  توضیحات: