• بعد خرید اکانت کلش یا کلش رویال ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 6936
  لول 13
  کاپ: 5400
  جم: 101
  نام: mosi
  تعداد کارت مکس: 30
  تعداد لجندری مکس: 4
  رکورد کاپ: 6000
  ارنا: 13
  تعداد کارت طلایی: 10
  تعداد گلد: 30000
  تعداد برد وار: 100
  تعداد ایموت: 30
  اطلاعات بازیابی (شامل تاریخ ساخت : نام اول بازی : اسم گوشی های متصل : شهر ساخت : رسید های خرید درون برنامه): دارد
  سوپرسل ایدی شده
  تغییر نام: دارد
  قیمت: 1063750
  توضیحات: اکانت ۳۰ مکس ۴ لجند مکس تغییر نام رایگان اطلاعات بک کامل ۳۰ تا ایموت ناب

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید