• بعد خرید کلن مدیر سایت با شما برای واگذاری کلن هماهنگی خواهد کرد
 • خرید و فروش اکانت کلش رویال
  شماره آگهی: 6894
  لول 14
  کاپ: 405
  نام کلن: جوانان لغمانی
  کاپ نقشه 2: 408
  قیمت: 465750
  توضیحات: کلن نزدیک 15هست قیمت توافقی