• بعد خرید اکانت کلش یا کلش رویال ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 6715
  لول 13
  کاپ: 5600
  جم: 40
  نام: Mad king
  تعداد کارت مکس: 30
  تعداد لجندری مکس: 4
  رکورد کاپ: 5800
  ارنا: 13
  تعداد کارت طلایی: 7
  تعداد گلد: 29000
  تعداد برد وار: 154
  اطلاعات بازیابی (شامل تاریخ ساخت : نام اول بازی : اسم گوشی های متصل : شهر ساخت : رسید های خرید درون برنامه): دارد
  سوپرسل ایدی شده
  تغییر نام: ندارد
  قیمت: 718750
  توضیحات:

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید