• بعد خرید اکانت براول استارز ، ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 6267
  لول 233
  کاپ: 27000
  پس رویال: 233
  جم: 100
  تعداد براول: 44
  تعداد بلیط: 0
  تعداد اسکین: 13
  تعداد گلد: 3300
  سوپرسل ایدی شده
  تغییر نام: دارد
  قیمت: 718750
  توضیحات: چهل و چهار براول به جز رافز.چهل و یک براول مکس سه براول لول نه.فول گجت.دارای سیزده اسکین.2500 استار پویینت

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید