• بعد خرید اکانت کلش یا کلش رویال ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 6246
  لول 5
  کاپ: 2
  جم: 5
  نام: 7
  تعداد کارت مکس: 5
  تعداد لجندری مکس: 5
  رکورد کاپ: 5
  ارنا: 5
  تعداد رویال پس: 8
  تعداد کارت طلایی: 5
  تعداد گلد: 5
  تعداد برد وار: 5
  رتبه رنک جهانی: 9
  تعداد ایموت: 5
  اطلاعات بازیابی (شامل تاریخ ساخت : نام اول بازی : اسم گوشی های متصل : شهر ساخت : رسید های خرید درون برنامه): ندارد
  هزینه تغییر نام: 5
  سوپرسل ایدی نشده
  تغییر نام: ندارد
  قیمت: 1150
  توضیحات:

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید