• بعد خرید اکانت کلش یا کلش رویال ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 6223
  لول 11
  کاپ: 4000
  جم: 159
  نام: Sky hunter
  تعداد کارت مکس: 1
  رکورد کاپ: 5000
  تعداد رویال پس: 1
  تعداد گلد: 24000
  تعداد ایموت: 13
  اطلاعات بازیابی (شامل تاریخ ساخت : نام اول بازی : اسم گوشی های متصل : شهر ساخت : رسید های خرید درون برنامه): ندارد
  هزینه تغییر نام: 500
  سوپرسل ایدی شده
  تغییر نام: ندارد
  قیمت: 86250
  توضیحات:

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید