• بعد خرید اکانت کلش یا کلش رویال ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 6134
  لول 13
  کاپ: 6800
  جم: 243
  نام: Hamed.bq
  تعداد کارت مکس: 25
  تعداد لجندری مکس: 1
  رکورد کاپ: 6800
  تعداد برد وار: 118
  تعداد ایموت: 26
  اطلاعات بازیابی (شامل تاریخ ساخت : نام اول بازی : اسم گوشی های متصل : شهر ساخت : رسید های خرید درون برنامه): ندارد
  سوپرسل ایدی شده
  تغییر نام: ندارد
  قیمت: 833750
  توضیحات: ۲۵سرباز مکس و ۱۰سرباز لول ۱۲

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید