• بعد خرید اکانت براول استارز ، ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 5959
  لول 220
  کاپ: 19700
  پس رویال: 220
  جم: 30
  تعداد براول: 40
  تعداد بلیط: 3
  تعداد اسکین: 36
  تعداد گلد: 1100
  سوپرسل ایدی شده
  تغییر نام: ندارد
  قیمت: 258750
  توضیحات: 16 برول مکس همراه با اسکین های ناب

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید