• بعد خرید کلن مدیر سایت با شما برای واگذاری کلن هماهنگی خواهد کرد
 • خرید و فروش اکانت کلش رویال
  شماره آگهی: 5862
  لول 14
  کاپ: 1000
  نام کلن: ستارخان،سربازی
  کاپ نقشه 2:
  قیمت: 316250
  توضیحات: لیگ بالا