• بعد خرید اکانت براول استارز ، ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  شماره آگهی: 12374
  لول 190
  کاپ: 24200
  پس رویال: 190
  جم: 4
  تعداد براول: 58
  تعداد بلیط: 0
  تعداد اسکین: 27
  تعداد گلد: 41000
  سوپرسل ایدی شده
  تغییر نام: ندارد
  قیمت: 517500
  توضیحات: قیمت همه اسکیناش که خودم خریدم دو برابر قیمتی که میگم . اکانت مفتیه