• بعد خرید اکانت براول استارز ، ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  شماره آگهی: 12336
  لول 90
  کاپ: 10800
  پس رویال: 90
  جم: 56
  تعداد براول: 30
  تعداد بلیط: 0
  تعداد اسکین: 5
  تعداد گلد: 2000
  سوپرسل ایدی شده
  تغییر نام: ندارد
  قیمت: 345000
  توضیحات: اکانت عالیه