• بعد خرید کلن مدیر سایت با شما برای واگذاری کلن هماهنگی خواهد کرد
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 11750
  لول 5
  کاپ: 300
  نام کلن: وارستان
  کاپ نقشه 2: 300
  قیمت: 155250
  توضیحات: کلن مال چندین سال پیش

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید