• بعد خرید کلن مدیر سایت با شما برای واگذاری کلن هماهنگی خواهد کرد
 • خرید و فروش اکانت کلش رویال
  شماره آگهی: 11707
  لول 14
  کاپ: 0
  نام کلن: GOD OF WAR
  کاپ نقشه 2: 0
  قیمت: 575000
  توضیحات: کلن قدیمی زیر قیمت