• بعد خرید کلن مدیر سایت با شما برای واگذاری کلن هماهنگی خواهد کرد
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 11707
  لول 14
  کاپ: 0
  نام کلن: GOD OF WAR
  کاپ نقشه 2: 0
  قیمت: 575000
  توضیحات: کلن قدیمی زیر قیمت

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید