• بعد خرید کلن مدیر سایت با شما برای واگذاری کلن هماهنگی خواهد کرد
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 11698
  لول 241
  کاپ: 5225
  نام کلن: Tehran (naab)
  کاپ نقشه 2: 5000
  قیمت: 5865000
  توضیحات: تان هال ۱۴ همه وسایل مکس فقط دیواره که اونم آخراشه . تان هال پنج ستاره

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید