• بعد خرید اکانت براول استارز ، ما از فروشنده ایمیل و رمز رو گرفته و تحویل شما می دهیم
 • خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  شماره آگهی: 11365
  لول 237
  کاپ: 30000
  پس رویال: 237
  جم: 21
  تعداد براول: 57
  تعداد بلیط: 4
  تعداد اسکین: 47
  تعداد گلد: 2000
  سوپرسل ایدی شده
  تغییر نام: دارد
  قیمت: 3220000
  توضیحات: فونیکس