• بعد خرید کلن مدیر سایت با شما برای واگذاری کلن هماهنگی خواهد کرد
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 11175
  لول 232
  کاپ: 0
  نام کلن: E.F.2
  کاپ نقشه 2: 5
  قیمت: 3565000
  توضیحات: کلن لول 23/5 با اسم خوب و قیمت خوب

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید