• بعد خرید کلن مدیر سایت با شما برای واگذاری کلن هماهنگی خواهد کرد
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 11087
  رتبه لوکال 158
  کاپ: 0
  نام کلن: Bozkurt
  کاپ لیگ: 1586
  قیمت: 230000
  توضیحات: کلن رویال با قیمت مناسب

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید