• بعد خرید کلن مدیر سایت با شما برای واگذاری کلن هماهنگی خواهد کرد
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 11051
  رتبه لوکال 895
  کاپ: 1450
  نام کلن: فقط تو
  کاپ لیگ: 56030
  قیمت: 287500
  توضیحات: قیمت توافقی M_shkug@

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید