• بعد خرید کلن مدیر سایت با شما برای واگذاری کلن هماهنگی خواهد کرد
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 11022
  رتبه لوکال 100
  کاپ: 2240
  نام کلن: Pershin
  کاپ لیگ: 52000
  قیمت: 345000
  توضیحات: کلن دوهزارو چارصد و قیمتش ۲۰۰

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید