• بعد خرید کلن مدیر سایت با شما برای واگذاری کلن هماهنگی خواهد کرد
 • این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  خرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویالخرید و فروش اکانت کلش رویال
  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید
  شماره آگهی: 11011
  لول 14
  کاپ: 1218
  نام کلن: خلیج همیشه فارس
  کاپ نقشه 2:
  قیمت: 431250
  توضیحات: کلن ۱۴ به همراه اک تان ده معاوضه با اکانت تان یازده به بالا

  این اکانت/کلن فروخته شد و نمیتوانید خرید کنید